Author: dinhhuy3050

Hoa đồng tiền lùn là loài hoa được yêu thích và lựa chọn với nhiều ý nghĩa mang lại: tượng trưng cho vẻ đẹp, hạnh phúc, tình yêu và tài... Read More

1. Vẻ đẹp thiềm thừ gỗ hương ta: Cóc ba chân -Thiềm thừ là một con cóc ba chân. Theo phong thủy tượng gỗ cóc ba chân này còn được dân... Read More

Đặc điểm: Cây giống hoa dạ yến thảo có thân thẳng đứng và mọc theo chiều ngang, nhiều phân nhánh.,cây thân thảo có chiều cao khoảng 15-40 cm. Lá cây... Read More