Author: kakosepise

U bosanskom jeziku ispravno se piše. Posjetite našu stranicu i pogledajte ostale riječi kako se ispravno pišu u bosanskom jeziku. U bosanskom jeziku ispravno se piše odreda i od reda. Primjer 1: Svi odreda... Read More

Kako se piše: dovde ili do ovde? U bosanskom jeziku ispravno se piše. Posjetite našu stranicu i pogledajte ostale riječi kako se ispravno pišu u bosanskom jeziku. Literatura 1. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA, INSTITUT ZA... Read More

Kako se piše: nevažno ili ne važno? U bosanskom jeziku ispravno se piše. Posjetite našu stranicu i pogledajte ostale riječi kako se ispravno pišu u bosanskom jeziku. Literatura 1. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA, INSTITUT ZA... Read More

U bosanskom jeziku ispravno se piše. Posjetite našu stranicu i pogledajte ostale riječi kako se ispravno pišu u bosanskom jeziku. Literatura 1. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA, INSTITUT ZA JEZIK SARAJEVO, Sarajevo, 2007. 2. PRAVOPIS BOSANSKOG... Read More

Kako se piše: ćete ili će te? Posjetite našu stranicu i saznajte kako se ispravno (pravilno) piše u bosanskom jeziku: ćete ili će te? Pogledajte ostale riječi i saznajte kako se ispravno... Read More

U bosanskom jeziku ispravno se piše. Posjetite našu stranicu i pogledajte ostale riječi kako se ispravno pišu u bosanskom jeziku. Literatura 1. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA, INSTITUT ZA JEZIK SARAJEVO, Sarajevo, 2007. 2. PRAVOPIS BOSANSKOG... Read More