Technologia AI może posiadać zdolność do samodzielnego uczenia się w pewnym stopniu, a taka zdolność nazywana jest uczeniem maszynowym bez nadzoru. W takim przypadku, model AI może analizować dane, wyciągać wnioski i dostosowywać swoje działania bez potrzeby bezpośredniego nadzoru ludzkiego. Jednak istnieje kilka kluczowych kwestii, które warto rozważyć: https://kontakt-marketing.gitbook.io/ai/nauka-ai