Hiện nay, bất kỳ tổ chức doanh nghiệp nào cùng cần phải có một hệ thống mạng máy tính để làm việc, mỗi tổ chức đề cần nhân sự để quản trị hệ thống mạng máy tính, Đặc biệt, trong các doanh nghiệp, tập đoàn có quy mô lớn thì nhu cầu nhân sự về quản trị mạng máy tính có thể lên đến hàng trăm người.
Người quản trị mạng chịu trách nhiệm đảm bảo thống máy tính luôn hoạt động thông suốt. Ngoài việc đảm bảo cho kết nối mạng luôn ổn định, kỹ sư quản trị còn phải quản lý chặt chẽ để thiết bị không bị tấn công, đánh cắp dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *